امام روح الله:
بغض و كینه انقلابى تان را در سینه ها نگه دارید، با غضب و خشم بر دشمنانتان بنگرید و بدانید كه پیروزى از آن شماست
کسی تصور نکند که ما راه سازش با جهانخواران را نمیدانیم. ولی 
هیهات که خادمان اسلام به ملت خود خیانت کنند! که اگر بندبند استخوانهایمان را جدا سازند، اگر سرمان را بالای دار برند، اگر زنده زنده در شعله های آتشمان بسوزانند، اگر زن و فرزندان و هستیمان را در جلوی دیدگانمان به اسارت و غارت برند هرگز امان نامه کفر و شرک را امضا نمیکنیم.
صحیفه امام؛ ج۲۱؛ ص۹۸ | ۲۹ تیر ۱۳۶۷؛
 
خادم شهدا313 آواتار ها