شهر قم یک گل به نام حضرت معصومه دارد 
این شرف را شهر قم با حضرت معصومه دارد 
شهر ما سرمست گشته از شمیم عطر کویش 
یک جهان عطر مصفا حضرت معصومه دارد 
هر که شد مهمان به قم از فیض اولبریز گشته 
این کرامتها به دلها حضرت معصومه دارد 
من چه گویم از محبت ، از وفا ، از عشق بانو 
یک بغل فیض معلا ، حضرت معصومه دارد 


میلاد کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها مبارکباد

یا فاطمه المعصومه اشفعی لنا فی الجنه