دلم به هوای تو پر می کشد مولا ضامن آهو 
به هر سو سر می کشد , مولا ضامن آهو 


می جوید تو را در آیینه دل 
شاید بیند تو را با چشم دل , مولا ضامن آهو 


شدی ضامن ان آهوی مشکین چشم 
من هم آمدم تا تو شوی ضامنم , مولا ضامن آهو 


دلم کرده هوای صحن و حرمت را 
بپذیر گدای خود را از همین جا , مولا ضامن آهو 


کاش بودم جای کبوتران حرمت 
پر می کشیدم تا آستانت , مولا ضامن آهو 


امید به تو بستم با این دل زار 
چه کند نیایش که ندارد جز تو , مولا ضامن آهو 

السلام علیک یا علی ابن موسی الرضا
السلام علیک یا شمس الشموس 
السلام علیک یا غریب الغربا
السلام علیک یا امام الرئوف


حاج سعید حدادیان  مولودی Play Download

حاج محمد طاهری  مولودی 1 Play Download  مولودی 2 Play Download  مولودی 3 Play Download  مولودی 4 Play Download  مولودی 5 Play Download  مولودی 6 Play Download

حاج محمود کریمی  مولودی 1 Play Download  مولودی 2 Play Download  مولودی 3 Play Download  مولودی 4 Play Download  مولودی 5 Play Download  مولودی 6 Play Download  مولودی 7Play Download  مولودی 8 Play Download  مولودی 9 Play Download  مولودی 10 Play Download  مولودی 11 Play Download

حاج حسن خلج  مولودی 1 Play Download  مولودی 2 Play Download  مولودی 3 Play Download  مولودی 4 Play Download  مولودی 5 Play Download

حاج احمد نیکبختیان  مولودی 1 Play Download  مولودی 2 Play Download

حاج مجید بنی فاطمه  مولودی 1 Play Download  مولودی 2 Play Download  مولودی 3 Play Download