خون شهیدان ، انقلاب و اسلام را بیمه کرده است

حضرت امام خمینی(ره)