امام صادق علیه السلام:
إن الله لم یأخذ علی الجهال عهداً بطلب العلم حتی أخذ علی العلماء عهداً ببذل العلم للجهال، لأن العلم کان قبل الجهل؛
خداوند از نادان پیمان نگرفته که دانش بیاموزند، تا آنکه از عالمان پیمان گرفته که به نادانان بیاموزند، زیرا دانش، پیش از نادانی بود.

کتابهای استاد شهید مرتضی مطهری • داستان راستان
 • سیری در سیره نبوی
 • سیری در سیره ائمه اطهار
 • جاذبه و دافعه علی (ع)
 • حماسه حسینی
 • پیامبر امّی
 • ده گفتار
 • پانزده گفتار
 • بیست گفتار
 • حکمت ها و اندرزها
 • سیری در نهج البلاغه
 • ولاءها و ولایت ها
 • امدادهای غیبی در زندگی بشر
 • انسان و سرنوشت
 • نبرد حق و باطل
 • فطرت
 • آشنایی با قرآن ج1
 • آشنایی با قرآن ج3
 • آشنایی با قرآن ج6
 • آشنایی با قرآن ج7
 • آشنایی با قرآن ج9
 • آشنایی با قرآن ج10
 • آزادی معنوی
 • تعلیم و تربیت در اسلام
 • انسان کامل
 • عرفان حافظ
 • فلسفه اخلاق
 • نظام حقوق زن در اسلام
 • مسأله حجاب
 • پاسخهای استاد
 • اخلاق جنسی
 • اسلام و نیازهای زمان
 • احیای تفکر اسلامی
 • جهاد
 • پیرامون جمهوری اسلامی
 • پیرامون انقلاب اسلامی
 • نهضت های اسلامی در صد ساله اخیر
 • خدمات متقابل اسلام و ایران
 • قیام و انقلاب مهدی (عج)
 • فلسفه تاریخ
 • انسان و ایمان
 • جهان بینی توحیدی
 • وحی و نبوت
 • انسان در قرآن
 • جامعه و تاریخ
 • زندگی جاوید
 • توحید
 • عدل الهی
 • نبوت
 • ختم نبوت
 • خاتمیت
 • امامت و رهبری
 • معاد

 • منبع :آوینی